Oorzaken van dysthymie

Er is zelden of nooit één oorzaak aan te geven voor het ontstaan van een dysthyme depressie. Algemeen wordt aangenomen dat het bij alle vormen van depressie om meerdere factoren gaat, die gezamenlijk bijdragen aan het ontstaan. Zowel biologische, sociale als psychologische factoren spelen een rol.
 
Wanneer er mensen in je familie voorkomen met psychische aandoeningen en dan met name dysthymie, dan ben je gevoeliger voor het krijgen van dysthymie. Ook wanneer je een zogenaamd depressief karakter hebt, loop je een verhoogd risico op het krijgen van een dysthyme stoornis. Onder een depressief karakter wordt verstaan:

  • een neerslachtige stemming 
  • gevoelens van waardeloosheid en onbekwaamheid
  • gebrek aan zelfvertrouwen
  • veel zelfkritiek
  • een negatieve of kritische houding ten opzichte naar anderen
  • pessimisme
  • de neiging tot het tonen van schuldgevoel of spijt
Ook nare ervaringen in je jeugd, zoals een gewelddadige thuissituatie of seksueel misbruik, vergroten later de kans op dysthymie.