Gezocht: gespreksbegeleiders voor lotgenotengroepen depressie

header DV klein

Er is een groeiende behoefte van mensen met een depressie om te kunnen praten met lotgenoten. Daarom komt de Depressie Vereniging graag in contact met ervaringsdeskundigen die op vrijwillige basis een lotgenotengroep willen begeleiden. Zij krijgen hiervoor eerst een tweedaagse training.

De Depressie Vereniging breidt het aantal lotgenotengroepen in Nederland fors uit omdat onderling contact bijdraagt aan het welzijn van de deelnemers. Zij komen één à twee keer per maand bijeen om ervaringen uit te wisselen. (Zie hier een overzicht van de lotengenotengroepen in Nederland.) Voor de nieuwe groepen zoekt de vereniging gemotiveerde en vooral ook ‘warme’ gespreksbegeleiders. Projectmedewerker Kristin Swennes: “We zoeken vooral mensen die een veilige sfeer kunnen creëren en hun ervaringsdeskundigheid daarvoor kunnen inzetten.” (Kijk hier voor het profiel, de training en vergoeding die begeleiders ontvangen.)

Wachtlijsten

In 2015 begon de verenging met een pilot waarbij zo’n 25 lotgenotengroepen in het leven zijn geroepen met behulp van steun van het VSB-fonds uit het project ‘Uit het isolement’. De groepen zijn populair. In enkele grote steden is sprake van een wachtlijst. Met behulp van financiële bijdragen van het VSB-fonds en sinds kort ook het KANS Fonds, wil de vereniging ervoor zorgen dat iedereen die op een wachtlijst staat kan gaan deelnemen aan een groep.

Lokale samenwerking

Tegelijkertijd met de groei van het aantal groepen wil de vereniging ook samenwerken met gemeenten, gezondheidscentra, wijkteams en herstelwerkgroepen. De lotgenotengroepen sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen in de zorg waarbij er steeds meer aandacht is voor het delen van ervaringsdeskundigheid, zelfmanagement en eigen kracht. De vereniging hoopt door samen te werken nog meer mensen te bereiken en een plaats te kunnen aanbieden in een lotgenotengroep.

Meer informatie

Belangstellenden die meer informatie willen over de begeleiding van een groep, of zelf aan een groep willen deelnemen, kunnen contact opnemen met projectmedewerker Kristin Swennes, k.swennes@depressievereniging.nl.

Meer nieuws