Gezocht: gespreksbegeleiders voor lotgenotengroepen

gesprek

Door de groeiende behoefte van mensen met een depressie om te kunnen praten met lotgenoten, is de Depressie Vereniging op zoek naar vrijwilligers die een lotgenotengroep willen begeleiden. Zij krijgen hiervoor een training en begeleiding. Er is vooral behoefte aan nieuwe begeleiders in Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Haarlem, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg.

De Depressie Vereniging gaat het aantal lotgenotengroepen in Nederland uitbreiden omdat is gebleken dat onderling contact bijdraagt aan het welzijn van de deelnemers en de behoefte groeit. De deelnemers zijn mensen met depressieve klachten. Zij komen één à twee keer per maand bijeen om ervaringen uit te wisselen. (Zie hier een overzicht van de lotengenotengroepen in Nederland.) Voor de nieuwe groepen zoekt de Depressie Vereniging gemotiveerde en vooral ook ‘warme’ gespreksbegeleiders. Projectleider Trudy Jansen: “We zoeken vooral mensen die een veilige sfeer kunnen creëren en hun ervaringsdeskundigheid daarvoor kunnen inzetten.” (Kijk hier voor het profiel, de training en vergoeding die begeleiders ontvangen.)

Wachtlijsten

In 2015 begon de verenging met een pilot waarbij zo’n 25 lotgenotengroepen in het leven zijn geroepen met behulp van steun van het VSB-fonds uit het project ‘Uit het isolement’. De groepen zijn populair. Vooral in de genoemde steden is sprake van een wachtlijst. Met behulp van financiële bijdragen van het VSB-fonds en sinds kort ook het KANS Fonds, wil de vereniging ervoor zorgen dat iedereen die op een wachtlijst staat, komend jaar kan deelnemen aan een groep.

Lokale samenwerking

Tegelijkertijd met de groei van het aantal groepen wil de vereniging ook samenwerken met gemeenten, gezondheidscentra, wijkteams en herstelwerkgroepen. De lotgenotengroepen sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen in de zorg waarbij er steeds meer aandacht is voor het delen van ervaringsdeskundigheid, zelfmanagement en eigen kracht. De vereniging hoopt door samen te werken nog meer mensen te bereiken en een plaats te kunnen aanbieden in een lotgenotengroep.

Meer informatie

Belangstellenden die meer informatie willen over de begeleiding van een groep, of zelf aan een groep willen deelnemen, kunnen contact opnemen met projectondersteuner Kristin Swennes, k.swennes@depressievereniging.nl.

Meer nieuws