Ervaringsverhalen

Mijn verhaal
Dit zijn de dagen waardoor ik het volhoud
Ik wil graag afbouwen met paroxetine
De boeman onder mijn bed
Elke dag weer een strijd.
Hoe ik het depressiemonster bedwong
Bestaat er zoiets als een trucendoos voordat de afgrond weer in zicht komt?
Heel langzaam gleed ze bij ons vandaan
Vertrouwen is alles. Het ís er: laat het je vinden.